Veiledningssenteret for pårørende er et lavterskeltilbud for pårørende til rusmiddelavhengige i regionen. Senteret drives
som en selvstendig enhet av Norske Kvinners Sanitetsforening avdeling Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Senteret drives med årlige prosjektmidler fra Helsedirektoratet og Rusbehandling Midt-Norge

Senteret tilbyr:

  • · Veiledning, gir råd og informasjon individuelt eller til flere
  • · Det gis hjelp til å kontakte aktuelle instanser i det offentlige hjelpeapparatet
  • · Det gis orientering om pårørendes rettigheter
  • · Det arrangeres også kurs og temakvelder for pårørende


Samtalene er gratis, og finner sted enten på senteret i Stjørdal, over telefon eller i hjemkommunen. Det tilbys oppfølging over tid, tilpasset den enkeltes behov.

Senterets adresse er:

Skolegata 30, 7504 Stjørdal, det er åpent mandag til fredag. Telefon: 74 83 38 69

Senteret har også kontor i Molde som er åpent tirsdag og torsdag. Telefon: 71 11 13 46

Konto for Veiledningssenteret vil bli annonsert senere.