NKS Sør-Trøndelag fylkesstyre opererer som et samlende organ for alle lokalforeninger i fylket.

Vi er stolte eiere av blant annet N.K.S Kvamsgrindkollektivet AS. Vi er deleiere sammen med NKS Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal i Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige.