NKS Trøndelag Sør fylkesstyre opererer som et samlende organ for alle lokalforeninger i fylket.

Vi er stolte eiere av blant annet N.K.S Kvamsgrindkollektivet AS. Vi er deleiere sammen med NKS Trøndelag Nord og Møre og Romsdal i Veiledningssenter for pårørende.