Fylkesstyret

Leder: Målfrid Todal
Nestleder: Siv Åse Syrstad
Styremedlemmer: Elin Bremset, Benedikte Alme, Nina Persson Meek
Varamedlemmer: Aud Størseth, Kari Wiggen, Janne Lise Hansen
Ingen filer