Fylkesstyret

Leder: Heidi Folvik
Nestleder: Kirsti Hogstad
Styremedlemmer: Anne Kari Brødreskift, Charlotte B Sletfjerding, Helen Ophaug
Varamedlemmer: Aud Størseth, Kari Wiggen
Ingen filer