Kontaktinformasjon N.K.S Sør-Trøndelag

N.K.S Trøndelag Sør
Ragnhilds gt. 3
7030 Trondheim

Fylkesleder:
Heidi Folvik
Telefon: 910 07 983/910 07 983

facebook:
n.k.s sør-trøndelag