N.K.S Sør-Trøndelag

N.K.S Sør-Trøndelag består i dag av 55 lokalavdelinger og arbeidslag, med et medlemstall på rundt 4390.

N.K.S Sør-Trøndelag eier N.K.S Kvamsgrindkollektivet AS.

Les mer her.

Vi er også deleiere sammen med N.K. S Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal i Veiledningssenteret for pårørende til rusmiddelavhengige.

Les mer om dette her.

N.K.S har som formål å bidra til et trygt og inkluderende samfunn. Våre medlemmer yter en betydelig frivillig innsats innenfor helse- og sosialområdet med spesielt fokus på kvinners helse- og livsvilkår.


http://www.sanitetskvinnene.no/filestore/Bli_medlem.jpg?size=555x800

Ønsker du å bli medlem?
Kontakt din lokalforening, se mer informasjon under "kontakt":


http://www.sanitetskvinnene.no/filestore/1decce35df009943152.jpg
http://nettbutikk.sanitetskvinnene.no/